Op zoek naar ik wil ontslagen worden?

 
 
ik wil ontslagen worden
Ik ben 2 jaar ziek en word ontslagen. Heb ik recht op de transitievergoeding? Bericht Transitievergoeding.
Beste arbeidsmarktik, heb onlangs mijn WIAkeuring gehad en ben 100% arbeidsongeschikt beoordeeld.Ik krijg miv volgende maand een IVA uitkering.Mijn werkgever wil geen ontslag voor mij aanvragen maar geeft aan dat ik mijn verlofdagen van de afgelopen 2 jaar uitbetaald kan krijgen.Uiteraard wil ik wel graag ontslagen worden met de evt bijbehorende vergoedingen.Maak ik een kans voor de rechter nu zij wel die verlofuren uit gaan betalenWant dat impliceert einde dienstverbandAlvast bedankt!
Ontslagen FNV.
De werkgever mag je alleen in uitzonderlijke situaties ontslaan als je zwanger of met verlof bent, bijvoorbeeld bij faillissement of ontslag op staande voet. Lees meer over ontslag tijdens zwangerschap. Ontslag wegens verstoorde werkrelatie. Je kunt ontslagen worden omdat je werkgever niet meer met jou samen wil of kan werken.
Dreigend ontslag kan ik zomaar ontslagen worden?
Kan ik zomaar ontslagen worden? Nee, je kunt niet zomaar ontslagen worden. En met een ontslagaanzegging alleen komt er sowieso geen einde aan je contract. Meestal is het wel de start voor een onderhandeling over de voorwaarden van een ontslag.
Ontslag nemen.
Schrijf tot slot enkele A4'tjes' over gangbare procedures in je werk, zodat je opvolger niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Als je ontslagen bent, dan is het niet gemakkelijk de draad weer op te pakken. Mensen die ontslagen zijn voelen vaak nog lang wrok tegenover de organisatie.
Vaststellingsovereenkomst, wat te doen? Het Juridisch Loket.
Wanneer mag mijn werkgever mij ontslaan? Rijksoverheid.nl.
Herplaatsing vóór ontslag. U kunt alleen worden ontslagen als het niet mogelijk is dat u binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing op een andere passende functie wordt herplaatst. Ik wil iemand ontslaan. Wat is mijn opzegtermijn?
Ontslagen worden en nu? Sta sterk met ontslaghulp van Flexx!
Je wordt dan opgeroepen om bij de bedrijfsarts of verzekeringsarts te komen voor een medische beoordeling. Ik wil ontslagen worden of ontslag nemen, wat kan ik doen? Het kan zijn dat je goede redenen hebt om ontslag te willen nemen.
Een werknemer ontslaan: hoe doe ik dat? Ageras.
De mogelijke grondslagen voor ontslag worden later in dit artikel uitgebreid besproken. De invoering van de wet heeft ook geresulteerd in een recht op transitievergoeding. Werknemers die na twee jaar dienstverband onvrijwillig uit dienst treden hebben recht op een transitievergoeding. Het bedrag van de transitievergoeding is maximaal 79.000, tenzij uw jaarsalaris hoger is dan is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. Een werknemer die terecht op staande voet is ontslagen heeft geen recht op een transitievergoeding. De manier waarop u de transitievergoeding moet berekenen is vastgelegd in de wet. Wanneer mag ik een werknemer ontslaan?
10 veelvoorkomende redenen voor ontslag.
1 november 2017. Het is iets dat geen enkele werknemer wil: op staande voet ontslagen worden. Toch komt het geregeld voor. Wat zijn bekende en veelvoorkomende redenen om tot dit ontslag over te gaan? Een overzicht van tien veelvoorkomende redenen voor ontslag.

Contacteer ons