Meer resultaten voor werkgever ontslaat werknemer

 
 
werkgever ontslaat werknemer
Redenen voor ontslag: is jouw ontslagreden terecht? Laat je informeren!
Ontslag door regelmatig ziekteverzuim. Ontslag tijdens zwangerschap. Ontslag bij arbeidsongeschiktheid. Ontslag van arbeidsgehandicapte medewerkers. Ontslag bij faillissement. Sociaal plan bij collectief ontslag. Op non-actief stelling en schorsing. Ontslag statutair directeur. UWV uitkering na ontslag. Meest gestelde vragen WW-uitkering. Terugkeer langdurig zieke werknemer.
werknemer ontslaan
Ontslag werkgever Wat als u een werknemer moet ontslaan?
C ollectief ontslag. Als u als werkgever binnen enkele maanden tijd 20 of meer werknemers moet ontslaan is er sprake van een collectief ontslag. R egelmatig ziekteverzuim. Als het regelmatig ziekteverzuim van uw werknemer ernstige organisatorische problemen oplevert en herplaatsing van de werknemer niet mogelijk is kunt u onder voorwaarden uw werknemer ontslaan wegens regelmatig ziekteverzuim.
beste arbeidsrecht advocaat
Ontslagprocedure werknemers Rechtspraak.
Uw Situatie Ontslag Ontslagprocedures werknemer. Als werkgever en werknemer samen geen overeenstemming bereiken over het einde van de arbeidsovereenkomst, kunnen zij allebei een ontslagprocedure starten. De te volgen procedure, bij het UWV of de kantonrechter, is afhankelijk van de situatie.
Preventie Assistent
Minen van bitcoins in serverkast werkgever, ontslag op staande voet? AMS Advocaten.
In een recente zaak bij de rechtbank Midden-Nederland, diende een rechter te oordelen of het ontslag op staande voet van een systeembeheerder door een schuldhulpverleningsdienst terecht was. De werknemer had zonder overleg met zijn werkgever een bitcoinmachine geïnstalleerd in een serverkast van de schuldhulpverleningsdienst. Met deze machine kon hij virtueel bitcoins delven. De werkgever ontslaat hem daarom op staande voet.
artist impression
Een werknemer ontslaan UWV Voor Werkgevers.
Werknemer en ontslag. Tijdelijk minder werk. Een werknemer ontslaan. Een werknemer ontslaan. Wilt u ontslag aanvragen voor uw werknemer? Dan zijn er regels waaraan u zich moet houden. Die zijn afhankelijk van het arbeidscontract van uw werknemer en afhankelijk van de redenen voor het ontslag.
rechten werknemer
Rol en plichten van de werkgever bij ontslag Ik ben werkgever Acerta.
In principe hoeft u als werkgever het ontslag van een werknemer niet te motiveren. Het volstaat het begin en einde van de opzegperiode in de ontslagbrief te vermelden. Als u iemand ontslaat omwille van dringende reden, hebt u wel de plicht dit te motiveren.
Disfunctioneren, verbetertraject ontslag Ontslag.nl.
Van disfunctioneren is kort gezegd sprake als de werkgever kan aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Wanneer is er sprake van disfunctioneren? Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever daarvan heeft.
Ontslagrecht FNV.
Je kunt als werknemer over het algemeen eenvoudig ontslag nemen. Voor de werkgever is dat niet zo eenvoudig. Hij krijgt te maken met het ontslagrecht, die jou als werknemer in bescherming neemt. Vooral werknemers die in een bijzondere situatie verkeren.
Ontslagrecht: de regels en wetten voor werknemer en werkgever.
Het ontslagrecht in Nederland bestaat uit veel regels die de werknemer beschermen. Zo is er bijvoorbeeld de wettelijke opzegtermijn, heeft een werknemer in sommige gevallen ontslagbescherming en komt er bij ontslag vaak een transitievergoeding voorheen ontslagvergoeding om de hoek kijken. Wanneer je zelf ontslag neemt heb je ook een wettelijke opzegtermijn, zodat de werkgever tijd heeft om een nieuwe medewerker in dienst te nemen.

Contacteer ons