Resultaten voor ontslag werknemer

 
 
ontslag werknemer
Methodes om werknemer te ontslaan Sprout.
Waarschuwingen geven Je kunt niet achter de rug van een werknemer om een dossier opbouwen om hem vervolgens te overvallen met zijn slechte functioneren en bijbehorend ontslag. Je bent wettelijk verplicht om de werknemer meermaals te waarschuwen en de kans te geven zijn gedrag te verbeteren.
ontslag
Ontslagrecht: de regels en wetten voor werknemer en werkgever.
Het ontslagrecht in Nederland bestaat uit veel regels die de werknemer beschermen. Zo is er bijvoorbeeld de wettelijke opzegtermijn, heeft een werknemer in sommige gevallen ontslagbescherming en komt er bij ontslag vaak een transitievergoeding voorheen ontslagvergoeding om de hoek kijken.
uwv
Mijn werknemer neemt ontslag, en nu? eerlijkmetrecht.
De mate waarin de werknemer zich de consequenties van het ontslag realiseert. Als werknemer laat blijken dat hij zich ervan bewust is dat hij géén recht heeft op een WW-uitkering en geen recht heeft op loon na de opzegging, mag je sneller aannemen dat zijn wil gericht is op het ontslag.
wat is outplacement
Hoe kan de werkgever een werknemer ontslaan? Ontslagrecht uitgelegd.
Werknemers ontslaan; wat betekent dat voor u als werkgever? Voor werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, moet de werkgever in onderhandeling met de werknemer of een ontslagprocedure starten via het UWV bij ontslag door bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid of via de kantonrechter alle overige ontslagredenen.
kosten outplacement
4 geldige redenen voor ontslag op staande voet.
Je werknemer moet bij een eerdere overtreding gewaarschuwd zijn dat de volgende keer ontslag kan volgen. Maar ook een éénmalig drankmisbruik kan reden zijn voor ontslag op staande voet. Denk daarbij aan de alcoholgebruikende werknemer die jou of zijn leidinggevende uitscheldt of zijn collegas seksueel betast.
ontslagvergoeding
Alles over opzeggen van een arbeidsovereenkomst Ontslag.nl.
Als je op het punt staat om zelf ontslag te nemen, denk dan even na over de volgende drie punten: de geldende opzegtermijn, het opnemen van. Wat zijn opzegverboden? Opzegverboden zijn in de wet geregelde gevallen waarbij de werknemer een extra ontslagbescherming geniet.
Hoe makkelijk kan ik werknemers na 1 juli 2015 ontslaan? De Zaak.
Bovendien moet je een goed dossier kunnen overleggen en aantoonbaar aan herplaatsing van je medewerker hebben gewerkt. Kon de kantonrechter vroeger nog wel eens instemmen met ontslag omdat het gewoon niet meer werkt en een wat hogere ontslagvergoeding toekennen, nu zal hij het verzoek afwijzen en heeft de werknemer dus een sterkere positie om er meer uit te slepen.
Wat te doen bij diefstal door een werknemer? Arbeidsrechter.nl.
De werknemer die wordt verweten dat hij gestolen heeft, heeft twee mogelijkheden: de werknemer kan het ontslag vernietigen en daarmee om terugkeer vragen of de werknemer kan voor de vergoedingen gaan en dus van terugkeer afzien. Vernietigen van het ontslag op staande voet terugkeer.
Strafrechtelijke veroordeling en detentie werknemer: reden voor ontslag? GMW advocaten.
Uit bovengenoemde uitspraken kan worden afgeleid dat een werkgever na een strafrechtelijke veroordeling van zijn werknemer niet te snel moet overgaan tot ontslag. Het is van essentieel belang om van tevoren de redenen van ontslag en de overige omstandigheden juridisch te toetsen.

Contacteer ons