Meer resultaten voor personeel ontslaan

 
 
personeel ontslaan
Personeel ontslaan Ontslag-nemen.nl.
Als u een werkgever bent en u hebt personeel in dienst, dan kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de werkzaamheden of het gedrag van uw personeel. In dat geval wilt u personeel ontslaan. U mag uw personeel niet zomaar ontslaan.
ontslag werknemer
ontslag bij surseance van betaling en faillissement Werkpocket.
opleiding via brancheorganisaties en bedrijfsopleidingen. werken en leren. subsidies en regelingen voor het opleiden van personeel. ontslag op staande voet. ontslag bij surseance van betaling en faillissement. ontslag om persoonlijke redenen. ontslag bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. ontslag om bedrijfseconomische redenen.
werknemer ontslaan
Vragen.
Meer vragen over ontslag kunt u als lid van de RMU via het vragenformulier stellen. In ons informatiepakket, dat gratis en geheel vrijblijvend aan te vragen is, zitten folders en flyers die ook over ontslag gaan en die u duidelijk maken wat de RMU hierbij voor u kan betekenen.
noorderlicht
Diefstal door een werknemer: volg dit stappenplan XpertHR Actueel.
Voer een duidelijk anti-diefstalbeleid en draagt dat beleid ook uit. Een werknemer moet begrijpen wat wel en niet mag en wat de sancties zijn. Omschrijf in het huishoudelijk reglement of integriteitscode duidelijk de regels en procedures. Screening of persoonsonderzoek bij selectie van personeel.
seo consultant
Wat is sociaal plan? Sociaal plan dreigend ontslag? Op sociaalplan.nl vindt u alle informatie over het opstellen van een sociaal plan en de ontslagvergoeding ontbindingsvergoeding binnen een sociaal p
De werkgever mag niet zomaar personeel ontslaan, maar moet zich houden aan de Wet Melding Collectief Ontslag bij een ontslag van 20 of meer werknemers. De werkgever moet het ontslag aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. De werkgever is verplicht plannen schriftelijk in te dienen en te onderbouwen.
t shirt bedrukken foto
Aanvragen faillissement om bescherming van werknemers te omzeilen.
Geplaatst op 19 augustus 2016. In een faillissement kan een curator werknemers zonder enige belemmering ontslaan. Een werkgever kan daar misbruik van maken door zelf een doorstart te realiseren. De doorstarter kan zelf bepalen met welke werknemers hij niet verder wil en welke wel, en met deze werknemers onderhandelen over minder gunstige arbeidsvoorwaarden.
Hoeveel kost het om personeel te ontslaan? Hoe ontsla je je medewerker zo efficiënt mogelijk? MKB Servicedesk.
Hoeveel kost het om personeel te ontslaan? Hoe ontsla je je medewerker zo efficiënt mogelijk? Hoeveel een ontslag van een medewerker kost, is situatie-specifiek. Wil je hem ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of hebben jullie een conflict? Het ene ontslag is een duurdere aangelegenheid dan het andere.
Werknemers bij overgang van onderneming Wet Recht.
Hoe meer personeel er wordt overgenomen, hoe groter de kans dat er sprake is van een behoud van identiteit en dus als aan de andere voorwaarden is voldaan van overgang van onderneming. De rechter kan overigens ook andere criteria gebruiken om te zien of er sprake is van een behoud van identiteit en dus van overgang van onderneming. Hij is niet verplicht om dat enkel op basis van de bovenstaande criteria te doen. Het zal dus vaak afhangen van de omstandigheden van het geval én van de argumenten die beide partijen aandragen om te bepalen of er sprake is van behoud van de identiteit en dus van overgang van onderneming. Overgang van onderneming: overtollige werknemers. Maar hoe zit dat dan met de overtollige werknemers na een fusie of overname? Als er immers sprake is van overgang van onderneming moeten deze werknemers gewoon in dienst blijven én moeten ze dus ook doorbetaald worden terwijl er wellicht geen werk voor ze is en de nieuwe werkgever ze liever kwijt dan rijk is. De oude werkgever kan deze werknemers uiteraard ontslaan voordat er sprake is van een overgang van onderneming.
Ontslag of ontslagaanvraag: begeleiding en advies.
Bij het op non-actief stellen of schorsen van de medewerker bent u als werkgever aan strikte eisen gebonden. Lees verder: advies bij schorsing of het op non-actief stellen van de medewerker! Redenen voor ontslag. Als u personeel wilt ontslaan dan moet u daarvoor een goede reden hebben.

Contacteer ons