Meer resultaten voor economisch ontslag

 
 
economisch ontslag
Concurrentiebeding bij ontslag om economische redenen Wet Recht.
Ik wil nu ook weer graag bij een andere slager in de buurt gaan werken, maar dat mag dus niet volgens mijn vorige contract. Daarom mijn vraag: is het concurrentiebeding ook geldig wanneer ik ontslagen ben geworden om economische redenen en niet zelf ontslag heb genomen?
rechten bij ontslag
Ontslagprocedure werknemers Rechtspraak.
Dit kan alleen als.: het economisch slecht gaat met het bedrijf ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, of. u langer dan 2 jaar ziek bent ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Van het UWV krijgt u bericht over de ontslagaanvraag van uw werkgever. U kunt hiertegen in verweer gaan.
taxi
Een werknemer ontslaan volgens Frans recht.
Vanwege een dalende omzet kan een werkgever zich gedwongen voelen over te gaan tot een reorganisatie en besluiten een werknemer te ontslaan. Volgens Frans recht dient het economisch motief welke een ontslag wegens een economische reden mogelijk maakt te worden beoordeeld op groepsniveau.
muursticker
Uitvoeringsregels UWV ontslag op onderdelen aangepast AWVN.
o door de Wwz is de WMCO wet melding collectief ontslag gewijzigd. De tekst over collectief ontslag uit de voormalige Beleidsregels Ontslagtaak UWV is om die reden geheel herzien, geactualiseerd en artikelsgewijs in de vorm van een nadere toelichting toegevoegd.
loyaal autos
Ontslag om bedrijfseconomische redenen en reorganisatie: uitleg!
Ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ontslag om bedrijfseconomische redenen komt relatief vaak voor. Het maakt niet uit hoe u het noemt: sanering, kostenbesparing, reorganisatie of herstructurering, maar dit type ontslag kunt u overwegen als u, gezien de verslechterde financiƫle situatie van uw bedrijf, arbeidsplaatsen moet schrappen.
bedrijfseconomisch ontslag
Ontslagprocedure UWV.
Heeft uw werkgever toestemming voor uw ontslag dan zijn er nog een aantal zaken om te regelen, zoals een eventueel getuigschrift en een eindafrekening. Bent u het niet eens met uw ontslag en wilt u het ontslag ongedaan maken of een vergoeding van hem eisen?
dartpijlen slijpen
Meer duidelijkheid met de Uitvoeringsregels UWV.
Een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels verwachten wij ieder moment. Het UWV kent twee verschillende Uitvoeringsregels: voor ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. In dit artikel gaan wij dieper in op de inhoud van deze regelingen, te beginnen met de regeling met betrekking tot langdurige arbeidsongeschiktheid.
goochelaar
Geldt een concurrentiebeding bij ontslag?
Overweeg je ontslag te nemen, dreigt ontslag om bedrijfseconomische redenen of is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden, dan is het kortom wijs met de werkgever te onderhandelen over het concurrentiebeding. Als dat mislukt, dan kun je nog naar de rechter stappen.
bedrijfseconomische redenen Aegis Advocaten.
Vervolgens is het de bedoeling dat de werkgever de ontslagen in deze uitwisselbare functiegroep zodanig laat plaatsvinden dat de leeftijdsopbouw van de werknemers voor en na het ontslag zoveel mogelijk gelijk blijft. Als een werkgever het UWV WERKbedrijf om een dergelijke ontslagvergunning verzoekt, dan wordt u in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.

Contacteer ons