Bedrijfseconomisch ontslag

Tal van bedrijfsmatige omstandigheden kunnen reden zijn voor een bedrijfseconomische ontslagaanvraag. U leest in dit onderdeel alles over de voorwaarden.

 • Wanneer is er sprake van bedrijfseconomisch ontslag?

  Men spreekt van bedrijfseconomisch ontslag als u door bijvoorbeeld een verliesgevende situatie gedwongen wordt om een of meer werknemers te ontslaan. Maar ook bij een forse omzetdaling, verlies van klanten, een bedrijfsverhuizing of een bedrijfssluiting spreken we van bedrijfseconomisch ontslag.
 • Wanneer kan ik een werknemer wegens een bedrijfseconomische reden ontslaan?

  Voor een bedrijfseconomisch ontslag moet volgens de regels van het ontslagrecht een drie voorwaarden voldaan zijn: er moet sprake zijn van een bedrijfseconomische reden, het afspiegelingsbeginsel moet correct zijn toegepast en het moet niet mogelijk zijn om de werknemer te herplaatsen.
 • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?

  Het afspiegelingsbeginsel is een verplicht voorgeschreven selectiemethode die elke werkgever moet toepassen bij elke vorm van bedrijfseconomisch ontslag. Dit beginsel is sinds 1 maart 2006 de opvolger van het bekende last in, first out-beginsel.
 • Kan ik als werkgever afwijken van het afspiegelingsbeginsel?

  Er zijn drie specifieke gevallen waarbij u als werkgever kunt afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Het gaat daarbij om de volgende situaties:
 • Kan een werknemer een bedrijfseconomisch ontslag aanvechten?

  Een werknemer zal zich in het algemeen niet zo maar neerleggen bij een bedrijfseconomisch ontslag, zeker niet als daar geen enkele (financiële) compensatie tegenover staat. Een werknemer die overweegt om een bedrijfseconomisch ontslag aan te vechten zal in het algemeen de volgende punten (laten) controleren:
 • Heeft mijn werknemer bij een bedrijfseconomisch ontslag recht op een ontslagvergoeding?

  Of uw werknemer in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding hangt af van een aantal omstandigheden. Een wettelijk recht op een ontslagvergoeding bestaat niet, maar in veel gevallen zal er bij een bedrijfseconomisch ontslag toch een vorm van ontslagvergoeding uitgekeerd moeten worden.
 • Wat is een sociaal plan?

  Een sociaal plan is een door de werkgever opgestelde collectieve regeling waarin omschreven staat hoe een reorganisatie gaat verlopen en welke voorzieningen daarbij worden getroffen voor de werknemers die hun baan verliezen.
 • Wanneer is er sprake van collectief ontslag?

  Volgens de wet is er sprake van collectief ontslag als een werkgever binnen een periode van drie maanden en binnen een district (regio) van het UWV Werkbedrijf de arbeidsovereenkomst van twintig of meer werknemers wil beëindigen.
 • Ontslag wegens faillissement

  Als uw onderneming in grote financiële moeilijkheden verkeert, kan door een rechtbank het faillissement worden uitgesproken. Er moet dan sprake zijn van een situatie waarbij u niet langer in staat bent om uw schulden te voldoen. Het faillissement kan worden aangevraagd door schuldeisers, maar het komt ook[...]
Waardeer dit artikel: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Legal4HR nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen over arbeidsrecht en ontslag? Geïnformeerd blijven over wetsvoorstellen die het arbeidsrecht veranderen?

 

Meld u dan hier aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Lees verder